Sunday, April 6, 2014

Vợ bỏ vì bí mật đi xét nghiệm adn

KHông những chỉ câu chuyện về gia đình tan nát vì đi xét nghiệm adn như anh +Nguyễn Hiển đã kể, chúng tôi cũng có câu chuyện tương tự nhu vậy !

Hôm vừa rồi, người chồng do nghi ngờ người vợ nên đã bí mật lấy mẫu của hai cha con đi xét nghiệm adn tại trung tâm Gentis chúng tôi, nhưng do ông bố này không cẩn thận nên đã lộ phiếu kết quả chúng tôi đã gửi bí mật cho riêng người này nên đã bị vợ thù ghét, và mất hết niềm tin, bởi đơn giản là người chồng này đã không tin tưởng người vợ của mình.

Nếu các bạn đang có câu chuyện tương tự để kể hãy liên hệ tới chúng tôi na !

CHúc các bạn thành công !