Wednesday, April 16, 2014

Bi hài xung quanh chuyện xét nghiệm ADN

Xin chào các bạn, tôi là chuyên viên nhận kết quả xét nghiệm ADN và giao cho khách hàng người đã yêu cầu xét nghiệm, ngày hôm nay đầy kỉ niệm với tôi - sau khi khách hàng nhận được kết quả của trung tâm Gentis đã òa lên khóc và tâm sự với tôi khá nhiều chuyện.

ANh là một trong những người có gương mặt khá hiền lành, do hai năm trước vợ anh sinh em bé nhưng lại chả giống ai trong họ nội nên đã có nhiều người bàn tán, trong khi anh tuyệt đối tin vợ, nhưng vì sự giả dối lặp lại đủ nhiều lần thì thành sự thật, anh bí mật mang tóc của con đi xét nghiệm huyết thống, và kết quả không phải là con đẻ của anh, nhưng anh nói là sẽ giữ kín chuyện này và vẫn nuôi con cho dù nó không phải là của mình.

Chúng tôi không có lời nào để nói với anh, vì gen không nói dối ...