Wednesday, June 4, 2014

ADN là bằng chứng hoàn toàn không thể chối cãi của các vụ án

Mỗi người đều có một dấu vân tay không thể giống người khác, ADN cũng vậy, mỗi người đều có bộ AND không giống nhau, cho dù hình thức hai người có thể giống nhau nhưng bộ gen cũng khác nhau, và ADN cũng hoàn toàn có thể được áp dụng được công nghệ này vào công việc điều tra phá án.

Đọc báo tôi thấy có nhiều các vụ án hiếp dâm bị phanh phui nhờ xét nghiệm ADN, vì mỗi người có một ADN hoàn toàn khác nhau nên đây là căn cứ xác đáng nhất mà không một tên tội phạm nào có thể chối cãi.

Trung tâm xét nghiệm ADN hồ CHí Minh cũng đã nhiều lần có dịp được xét nghiệm các mẫu ADN của các cơ quan điều tra gửi tới.

Chúc các bạn ngày làm việc vui vẻ !