Thursday, May 15, 2014

Dịch vụ xét nghiệm ADN dễ như 1 2 3

Xin chào các bạn, nếu các bạn đang muốn tìm một dịch vụ xét nghiệm ADN và đang thắc mắc không biết khi đi xét nghiệm có khó không, có đau không hoặc cần chuẩn bị cái gì, tôi xin chia sẻ với các bạn là hoàn toàn đơn giản, dễ dàng như đếm 123 vậy !

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị mẫu của người đối chiếu và chính của bạn, nếu trường hợp người khác thì lấy hai mẫu đó, bằng các vật như tóc, móng tay, cuống rốn, máu và xương, da ... và mang tới trung tâm của chúng tôi, chỉ cần vậy !

Chúc các bạn thành công !